A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - fotowoltaika

Kędzierzyn – Koźle, dnia 27.10.2011

Zapytanie ofertowe

W związku z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Nowoczesne kwalifikacje – to się opłaca”, proszę o przedłożenie oferty na dostawę w/w urządzeń.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zestaw edukacyjny do poznania podstaw fotowoltaiki. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego.
2. Na zestaw powinny składać się urządzenia umożliwiające równoczesne prowadzenie zajęć dla grupy co najmniej 6 uczniów.

2. Kryteria oceny oferty.

Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
1. Cena wyposażenia
2. Przydatność w procesie edukacyjnym
3. Termin dostawy – najpóźniej do 23.12.2011.


Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-200 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52 lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 08.12.2011 godz. 10:00.Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 25.11.2011
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 25.11.2011
Dokument oglądany razy: 8 017