A A A
SmodBIP

Postępowanie przetargowe - Remont przystani

Postępowanie przetargowe - Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. wyspa 22 b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Numer ogłoszenia: 355530 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (data zam. 31.10.2012)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data zam. 15.10.2012, 13:00)

Pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (data zamieszczenia: 19.09.2012)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Załącznik nr 1 do SIWZ (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Załącznik nr 2 - Obmiar i zestawienie materiałów (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Załącznik nr 3 - Rysunek I Piętro (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Załącznik nr 4 - Rysunek II Piętro (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Załącznik nr 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (data zamieszczenia: 19.09.2012)


Formularz Oferty (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Oświadczenie o spełnieniu warunków (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Pełnomocnictwo (data zamieszczenia: 19.09.2012)
Projekt umowy (data zamieszczenia: 19.09.2012)


Odpowiedzi na zapytania:

Odpowiedź na zapytanie o możliwość udostępnienia podstawy wyceny (KNR) załącznika nr 2. (data zamieszczenia: 25.09.2012)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 31.10.2012
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 19.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 591