A A A
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

na usługę polegającą na: opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji na projekt pt.: „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych” planowany do złożenia w V naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (16.11 – 30.11.2012 r.).

Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-SWI-CKPiU-V.pdfOpublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 8 016