A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - remont ciągów komunikacyjnych

Kędzierzyn-Koźle, dnia 28.11.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem remontu pomieszczeń CKPiU proszę o przedłożenie oferty na : Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz dwóch pomieszczeń biurowych w CKPiU Kędzierzyn-Koźle.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót w załączniku.

a. Termin wykonania : 20.12.2013
b. Termin wystawienia faktury za realizowane prace – 23.12.2013.

2. Kryteria oceny oferty.

Cena.

UWAGA – należy podać cztery wyceny wg załączonych obmiarów:
1. Remont ścian korytarza
2. Remont sufitów korytarza
3. Remont ścian pomieszczeń
4. Remont sufitów pomieszczeń
Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
- najkorzystniejszy wariant cenowy.

Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-200 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52 lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 6.12.2013 godz. 9:00.


Pliki:
1. Zapytanie ofertowe (plik .doc, data umieszczenia: 28.11.2013).
2. Remont ścian korytarza (plik .pdf, data umieszczenia: 28.11.2013).
3. Remont sufitów korytarza (plik .pdf, data umieszczenia: 28.11.2013).
4. Remont ścian pomieszczeń 29 i 34 (plik .pdf, data umieszczenia: 28.11.2013).
5. Remont sufitów pomieszczeń 29 i 34 (plik .pdf, data umieszczenia: 28.11.2013).Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 28.11.2013
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 28.11.2013
Dokument oglądany razy: 7 525