A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - OZE

Zał. nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14.000 euro

Kędzierzyn – Koźle, dnia 13.12.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem zakupu wyposażenia na pracownię OZE, proszę o złożenie oferty na sprzedaż narzędzi oraz wyposażenia.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Ręczna pompka do napełniania i kontroli szczelności instalacji - Rems nr kat. 115000R;
Palnik do lutu miękkiego Rems nr kat. 160010R;
Nożyce obcinak do rur Rems Ros P35;
Giętarka do miedzi miękkiej Rems Swing Set nr kat. 153025R;
Zaciskarka Rems Pres SE Basic Pack;
Rems obcinak do rur miedzianych - inox 3-35;
Rozdzielacz z rotametrami i zaworami 6 sekcji;
Naczynie Reflex 12 l c.o;
Naczynie Reflex 18 l c.o;
Pompa obiegowa C.O 25/40;
Pompa cyrkulacyjna C.W.U;
Grzejnik 22/600/400;
Grzejnik V 22/600/400;
Manometr 1/4'';
Manometr 1/2'';
Wodomierz + konsola 3/4'';
listwa bateryjna L-15 cm cu 15;
sterownik do pompy CO;
kocioł na paliwo stałe 8 kW.
a.Termin sprzedaży: najpóźniej do 27.12.2013

2. Kryteria oceny oferty.
Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:

a. Cena


3. Termin składania ofert: 20. 12.2013

4. Cena zawiera transport.

Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7, 47-200 Kędzierzyn – Koźle, faksem nr 77 481 37 52 lub osobiście
w sekretariacie w terminie do dnia 20. 12.2013 do godz. 9:00.Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 13.12.2013
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 7 351