A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - budowa parkingu i podjazdu

Zapytanie ofertowe - budowa parkingu i podjazdu


Zał. nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro
Kędzierzyn-Koźle, dnia 30.10.2014


W związku z zamiarem remontu istniejącego podjazdu wraz z parkingiem proszę o przedstawienie oferty na wykonanie prac zgodnie z załączoną dokumentacją. Proszę o przedłożenie oferty na wykonanie

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie o nazwie „ Budowa parkingu i podjazdu” polega na wykonanie nowego podjazdu do pracowni mechaniki samochodowej oraz parkingu na 10 pojazdów od strony północnej CKPiU , graniczącej z ośrodkiem WORD – zgodnie z załączoną dokumentacją wykonawczą.
Wskazana jest wizja lokalna, ponieważ w miejscu parkingu konieczne będzie usunięcie korzeni drzew (załączone zdjęcia).
a.Termin wykonania : do 7.12.2014
b.Uwagi: Wykonanie dotyczy również obsadzenia trawą terenów zielonych w obrębie parkingu.

2. Kryteria oceny oferty.

Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
a. Cena

3. Termin składania ofert


Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-200 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52 lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 7.11.2014.Załączniki:
1. Zagospodarowanie terenu
2. Przekrój przez parking - warstwy
3. Detal D-01
4. Detal D-02
5. Zdjęcie 1
6. Zdjęcie 2
7. Zdjęcie 3Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 30.10.2014
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 9 007