A A A
SmodBIP

Termomodernizacja budynku szkoleniowo - oświatowego

Kędzierzyn-Koźle: Termomodernizacja budynku szkoleniowo - oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu - I etap

Numer ogłoszenia: 124100 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
informacja (plik pdf, data zamieszczenia 30.06.2015)

Pliki:

1. Ogłoszenie o przetargu (plik pdf, data zamieszczenia 26.05.2015)
2. SIWZ (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
3. Projekt - elewacja północna - (plik pdf, data zamieszczenia: 26.05.2015)
4. Projekt - elewacja wschodnia - (plik pdf, data zamieszczenia: 26.05.2015)
5. Przedmiar - elewacja północna (plik pdf, data zamieszczenia: 26.05.2015)
6. Przedmiar - elewacja wschodnia (plik pdf, data zamieszczenia: 26.05.2015)
7. Przedmiar - strop pracowni nr 1 (plik pdf, data zamieszczenia: 26.05.2015)
8. Wykaz robót (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
9. STWiOR (plik pdf; data zamieszczenia: 26.05.2015)
10. Formularz oferty (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
12. Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
13. Lista podmiotów lub informacja (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
14. Zobowiązanie innego podmiotu (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)
15. Projekt umowy (plik doc, data zamieszczenia: 26.05.2015)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 30.06.2015
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 4 515