A A A
SmodBIP

Termomodernizacja budynku szkoleniowo - oświatowego

Kędzierzyn-Koźle: Termomodernizacja budynku szkoleniowo - oświatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu - I etap (KONTYNUACJA)

Numer ogłoszenia: 220346 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Pliki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf, data zamieszczenia 26.08.2015)
2. SIWZ (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
3. A.01 - elewacja południowa - (plik pdf, data zamieszczenia: 26.08.2015)
4. A.02 - elewacja północna - (plik pdf, data zamieszczenia: 26.08.2015)
5. A.03 - elewacja zachodnia (plik pdf, data zamieszczenia: 26.08.2015)
6. A.04 - elewacja wschodnia (plik pdf, data zamieszczenia: 26.08.2015)
7. Elewacja wschodnia - ściana za łącznikiem oraz ponad dachem (plik pdf, data zamieszczenia: 26.08.2015)
8. Elewacja zachodnia - hala obróbki (plik pdf, data zamieszczenia: 26.08.2015)
9. Wykaz robót (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
10. STWiOR (plik pdf; data zamieszczenia: 26.08.2015)
11. Opis techniczny (plik pdf; data zamieszczenia: 26.08.2015)
12. Przedmiar robót (plik pdf; data zamieszczenia: 26.08.2015)
13. Formularz oferty (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
14. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
15. Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
16. Lista podmiotów lub informacja (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
17. Zobowiązanie innego podmiotu (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)
18. Projekt umowy (plik doc, data zamieszczenia: 26.08.2015)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 26.08.2015
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 26.08.2015
Dokument oglądany razy: 8 752