A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - linia diagnostyczna

Kędzierzyn-Koźle, dnia 20.10.2015

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem zakupu kompletnej linii diagnostycznej o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na pracownię Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Kędzierzynie – Koźlu, ul Wyspa 22 b, 47-200 Kędzierzyn – Koźle proszę o przedstawienie oferty na:

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest linia diagnostyczna w skład której wchodzi:

  • Urządzenie do kontroli ustawienia kół pojazdu- płyta najazdowa
  • Urządzenie rolkowe do pomiaru sił i skuteczności hamulców
  • Przyrząd do pomiaru nacisku na pedał hamulca
  • Urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd

Zamawiający dopuszcza linię diagnostyczną po regeneracji, spełniającą warunki techniczne dopuszczające do eksploatacji w stacjach diagnostycznych.

Oferent wraz ze złożoną ofertą oświadcza że:

  • Cena linii zawiera montaż i transport.
  • Udziela gwarancji na sprawne działanie min. 1 rok.
  • Zweryfikuje wyposażenia SKP, co do zgodności z przepisami.
  • Uczestniczy w odbiorach przez TDT
  • Dostarcza pełną i aktualną dokumentację na wymienione urządzenia.

2.Termin realizacji (montażu i odbiory przez TDT) – do 30 listopada 2015 roku

3.Kryteria oceny oferty - cena.

4.Termin składania ofert - 29.10.2015 godz. 10:00

Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52 lub osobiście w sekretariacie lub mailowo: biuro@ckzkk.pl

Załączniki:
1. Pełna treść zapytania, plik pdfOpublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 20.10.2015
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 20.10.2015
Dokument oglądany razy: 6 062