A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia dachu

Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia dachu na budynku przystani
„Szkwał”,


Zał. nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro
Kędzierzyn-Koźle, dnia 2.10.2017


W związku z wykonaniem zadania: Remont pokrycia dachu na budynku przystani „Szkwał”, proszę o przedłożenie oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dotyczy wykonania prac remontowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.
a.Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria oceny oferty.

Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
a. Cena

3. Termin składania ofert


Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52, mailem – biuro@ckzkk.pl lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 11.10.2017 do godz. 10.

Uwaga: Okres gwarancji – 36 miesięcy.

Obiekt mieści się na przystani Szkwał ul. Wyspa 22a w Kędzierzynie-Koźlu. Istnieje możliwość oględzin w dniach nauki szkolnej w godzinach od 10 do 17.

OFERTĘ CENOWĄ NALEŻY OPRZEĆ O ZAKRES OBJĘTY W ZAŁĄCZONYM PRZEDMIARZE ROBÓT.


Pliki:
1. Zapytanie ofertowe (plik .doc)
2. Przedmiar robót (plik .pdf)
3. Rys. poglądowy (plik .jpg)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 02.10.2017
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 02.10.2017
Dokument oglądany razy: 4 123