A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - dokumentacja przebudowy

Zał. nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro

Kędzierzyn-Koźle, dnia 08.01.2018

Zapytanie ofertowe

W związku z wykonaniem zadania: Termomodernizacja łącznika między Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul Mostowa 7, proszę o przedłożenie oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Oferent przygotowuje dokumentację przebudowy łącznika między Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W ramach usługi jest wykonanie projektu po wcześniejszym zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiającego. Za wykonanie zamówienia uważa się wykonanie kompletnej dokumentacji (projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy inwestorskie) do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawstwo. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Przebudowa powinna być wykonana w technologii zgodnej z przebudową korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (zdjęcie.

a. Termin wykonania: do 70 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria oceny oferty.

Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
a. Cena

3. Termin składania ofert.

Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52, mailem – biuro@ckzkk.pl lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 19.01.2018 do godz. 14:00.

Łącznik jest częścią siedziby głównej CKPiU przy ul. ul. Mostowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu. (mapa oraz zdjęcia w załączeniu).


Załączniki:
1. treść pisma (plik .doc)
2. zdjęcie korytarza (plik .jpg)
3. zdjęcie korytarza 2 (plik .jpg)
4. zdjęcie korytarza po remoncie (plik .jpg)
5. zdjęcie wnętrza (plik .jpg)
6. mapa (plik .jpg)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 08.01.2018
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 4 309