A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - strefa rekreacji

Zał. nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro

Kędzierzyn-Koźle, dnia 26.02.2018


Zapytanie ofertowe


W związku z przygotowywaniem się do realizacji zadania: Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto-rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu proszę o przedłożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Oferent przygotowuje dokumentację rewitalizacji terenów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na wyspie w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach usługi jest wykonanie koncepcji a po jej zaakceptowaniu – wizualizację oraz kompletną dokumentację (projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy inwestorskie) do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawstwo. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Opis zadania:
- przebudowa budynku A i B na cele rekreacyjno-turystyczne wraz z dobudowaniem windy (bud A).
- rozebranie istniejącej wiaty na sprzęt pływający ( C ) i budowa w innym dogodnym miejscu,
- docieplenie budynku D,
- budowa sceny plenerowej,
- budowa boiska do piłki siatkowej,
- budowa plaży oraz infrastruktury turystycznej (sprzęt fitness)
- budowa parkingu, miejsc postojowych dla rowerów oraz pomostu do cumowania łodzi.
Ponadto przewidziano ogólny projekt zagospodarowania zieleni na całym terenie CKPiU na ul. Wyspa 22.

a. Termin wykonania: do 60 dni od podpisania umowy.
`
2. Kryteria oceny oferty.
Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
a. Cena

3.Termin składania ofert
Ofert proszę przesyłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52, mailem – biuro@ckzkk.pl lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 07.03.2018 do godz. 14:00.

Mapa terenu wraz z oznaczeniami budynków w załączeniu.


Pliki:
1. Treść pisma (plik .pdf)
2. Mapa terenu wraz z oznaczeniami budynków (plik .png)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 4 015