A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - Przystosowanie pracowni

Zał. nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro

Kędzierzyn – Koźle, dnia 20.09.2016


Zapytanie ofertowe


W związku z wykonaniem zadania: Przystosowanie pracowni obróbki ręcznej na pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z przeniesieniem urządzeń, proszę o przedłożenie oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Dotyczy wykonania prac remontowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz projektem budowlanym.
a. Termin wykonania : do 30 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria oceny oferty.
Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
a. cena

3.Termin składania ofert
Ofert proszę przesyłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Mostowa 7 47-200 Kędzierzyn – Koźle, faksem nr 77 481 37 52, mailem – biuro@ckzkk.pl lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 29.09.2016 do godz. 10.

Uwaga: Nie wszystkie ujęte w projekcie budowlanym elementy zostaną wykonane w tej części zadania.

OFERTĘ CENOWĄ NALEŻY OPRZEĆ O ZAKRES OBJĘTY W PRZEDMIARACH ROBÓT

Pliki:
1. Pełna treść Zapytania (plik .doc, 16kB, data zamieszczenia: 20.09.2016)
2. CKPiU przedmiar budowlany (plik .pdf, 54kB, data zamieszczenia: 20.09.2016)
3. CKPiU przedmiar elektryczny (plik .png, 99kB, data zamieszczenia: 20.09.2016)
4. Instalacje elektryczne (plik .pdf, 2.7MB, data zamieszczenia: 20.09.2016)
5. Opis techniczny budowlany (plik .pdf, 151 kB, data zamieszczenia: 20.09.2016)
6. Rzut przekroje projket arch-bud (plik .pdf, 231 kB, data zamieszczenia: 20.09.2016)
7. TK instalacje elektryczne.pdf (plik .pdf, 53 kB, data zamieszczenia: 20.09.2016)Opublikował: Adam Bugiel
Publikacja dnia: 20.09.2016
Podpisał: Adam Bugiel
Dokument z dnia: 20.09.2016
Dokument oglądany razy: 5 037